СПІС ПЕРШЫХ СТУДЭНТАЎ ГІСТАРЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА БДУ 1934/35 НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА

Прозвішча, імя і імя па бацьку Сац. Становішча

Памер стып.

Адзінец Сяргей Адамавіч прапагандыст

150 р.

Астапенка Янка Адамавічінструктар РайАна

81

Арашкевіч Алесь Аруелевічнастаўнік

150

Бондараў Ефім Восіпавіч настаўнік

81

Бондар Алесь Ігнатавічс/калгаснік

81

Берштэйн Бася Самуілаўна дырэктар НСШ

81

Багалюбаў Майсей Якаўлевічтокар на заводзе

150

Бражанскі Алесь Вікенцьевіч шклодуў

150

Бірульчык Сямён Іванавічтокар на заводзе

150

Бякешка Міхась Язэпавічс/калгаснік

81

Бабчонак Надзея Ігнатаўнатэх. работніца

150

Бандаровіч Рыгор Алексеявіч старшыня рабкоп.

81

Бірылка Вера Кірылаўнашліфоўшчыца

150

Верашчок Алексей Якаўлевічдырэктар НСШ

81

Войноўскі Болеслаў Фадзеявічнастаўнік

81

Грашчанка Ян Восіпавічматарыст

81

Гайдзя Віктар Цітавічслухач рабфака

81

Герман Янкель Ізрайлевіч настаўнік

81

Герасімаў Ефім Ефімавіч слухач рабфака

81

Гурыновіч Алесь Міхасёў нам. сакратара

150

Гурэвіч Фаня Ісакаўна ткачыха

81

Гальперына Берта Абрамаўна настаўніца

81

Дубовік Алесь Язэпавічслухач рабфака

81

Дэппер Барыс Александравіч слесар

81

Дзягель Фёдар Захаравіч сакратар РВК

150

Далецкі Алесь Фадзеявічс/калгаснік

81

Емельяновіч Міхась Н.слухач рабфака

81

Ждан Мікола Сцяпанавічслухач рабфака

81

Камінскі Леанід Іванавіч сакратар парткома

150

Кацман Шлема Ісакавіч слухач рабфака

150

Куксо Антон Рыгоравіч настаўнік

81

Кецко Мітрафан Андрэявічнастаўнік

150

Капенгут Зяма Лейбавіч мебелышчык

81

Кучук Ігнат Ігнатавічслухач рабфака

81

Кошкіна Неаніла Федараўнанастаўніца

81

Капенгут Цыля Лейбаўна старшыня саюза

150

Каган Роза Залманаўна прапаганд. парт.-акт.

81

Комліна Еўдакія А.раб. чулоч. ф-кі

150

Лычкоў Павел Пятровіч дырэктар ШКМ

81

Ладуцька Васіль Захараўслухач рабфака

81

Лапуноў Мікола Патапавічвыкладчык на парт. курс.

150

Маханек Рыгор Сцяпанавічдырэктар СШМ

150

Машчыцкі Рыгор Пятровічнастаўнік

81

Машокевіч Іосіф Нікалаевічкамандзір взвода

150

Мільман Давід Янелеў старш. страх. касы

150

Мельнічонак Алесь Іпалітавіч настаўнік

150

Малкава Марыля Майсееўна слесар

81

Мельнік Іосіф Ізрайлевічінструктар

150

Озер Хаім Хананавіч слухач рабфака

81

Паўлоўскі Ян Алексеявіч газетны работнік

81

Перапецкі Андрэй Хведаравіч слухач рабфака

81

Прановіч Дзмітрый Якаўлевіч палітрук

150

Пракаповіч Ефім Сцяпанавічпрапагандыст

81

Пятровіч Мікола Іванавічнастаўнік

81

Рэвякоў Петр Іванавічс/калгаснік

81

Ротман Янкель Майсеявічнастаўнік

150

Стрыгельскі Уладз. Алексеявічкалгаснік

81

Скаробагаты Уладз. Васільевічнастаўнік

81

Счасны Ціт Данілавічс/калгаснік

81

Савасцьянчык Алесь Іванавіч настаўнік

150

Токер Лейба Мордуховіч настаўнік

81

Фамін Васіль Цімохавіч с/гас. адз.

81

Фішкін Сямен Лейбавіч кліевар

81

Фішэлевіч Бэла Абрамаўнаслесар

81

Церашэнка Мікіта Лук’янавіч настаўнік

150

Чысцік Нікалай Фёдаравіч настаўнік

81

Чарнушкін Пётр Раманавічслухач рабфака

81

Шаўцоў Георгій Харытонавіч слухач рабфака

81

Шаўцоў Сымон Юркаўслесар

81

Ясінаў Эмануіл Майсеявічнастаўнік

81

НАРБ. Ф. 205. Воп. 1. Спр. 1317. Л. 1—6. Рукап. аўтогр.

FaLang translation system by Faboba