ПАСТАНОВА ЦК КП(б)Б «АБ АДНАЎЛЕННІ ГІСТАРЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА Ў БДУ»

11 чэрвеня 1934 г.

1. У сувязі з аднаўленнем гістарычных факультэтаў пры ўсіх універсітэтах, аднавіць у 1934/35 нав. годзе гістарычны факультэт пры БДУ.

Прызначыць дэканам гістарычнага факультэта т. В. К. Шчарбакова па саўмяшчэнню з работай у БелАН*.

2. Устанавіць на гістарычным факультэце БДУ у дадатак да спецыяльнасцей, прадугледжаным вучэбным планам НК асветы РСФСР, спецыяльнасць па гісторыі Беларусі.

Прапанаваць т. Шчарбакову распрацаваць у месячны тэрмін вучэбны план па спецыяльнасці гісторыя Беларусі і прадставіць на ўзгадненне ў Культпроп ЦК.

3. Устанавіць кантынгент набору на гістарычны факультэт у 1934 г. у 60 чалавек.

У мэтах забеспячэння на факультэце неабходнай партпраслойкі, дазволіць БДУ саўместна з Культпропам ЦК адабраць 20 камуністаў-парттысячнікаў з сярэдняй асветай у наступных райпартарганізацыях (спіс прыкладаецца).

Культпропу ЦК унесці адабраныя кандыдатуры на зацвярджэнне Бюро ЦК КП(б)Б.

4. Даручыць т. Шчарбакову і т. Дзякаву стварыць да пачатку навучальнага года неабходную вучэбна-матэрыяльную базу для гістарычнага факультэта (бібліятэка, кабінеты, выкладчыцкі склад і г. д.).

Члены Бюро ЦК КП(б)Б:

М. Гікала, М. Галадзед,

А. Чарвякоў і інш.

Спіс раёнаў, у якіх дазваляецца БДУ і Культпропу ЦК адабраць камуністаў-парттысячнікаў у БДУ**

Мінскі — 4 Барысаўскі

Віцебскі — 3 Мазырскі

Гомельскі  3 Рэчыцкі

Магілёўскі — 2 Жлобінскі

Бабруйскі  1 Полацкі

Аршанскі — 1 Слуцкі

20 чал.

НАРБ. Ф. 4. Воп. 3. Спр. 166. Л. 26, 76. Машынапіс. аўтогр.

* Далей закрэслена дапісанае ад рукі чарнілам: аслабаніўшы яго ад работы ў якасці галоўнага рэдактара Бел. сав. энцыкл.
** Загаловак дакумента.

FaLang translation system by Faboba